หน้าแรก

ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการประปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำลังโหลดรูปภาพเอกสาร

รายละเอียด

เรื่อง: ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการประปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงานต้นเรื่อง: หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประเภทหนังสือ: ประกาศ
วันที่เริ่มประกาศ: 27 ธันวาคม 2566
วันที่สิ้นสุดการประกาศ: 31 กรกฏาคม 2567
ดาวน์โหลดไฟล์

ประวัติการอ่าน